نقش زئولیت دستگاه اکسیژن ساز در تغلیظ اکسیژن چیست؟

زئولیت دستگاه اکسیژن ساز

زئولیت ماده ای معدنی و دارای ساختمانی سه بعدی است که بخش اعظم آن از آلومینوسیلیکات تشکیل شده است. زئولیت دستگاه اکسیژن ساز در تولید گاز اکسیژن برای انواع دستگاه های اکسیژن ساز خانگی و اداری نقش موثری دارد. اساس کار دستگاه اکسیژن ساز بر مبنای روش جذب سطحی همراه با نوسانات فشار است که به واسطه وجود زئولیت در دستگاه میسر می شود. به بیانی ساده هوای موجود در محیط با عبور از مینرال های آلومینوسیلیکات به صورت کامل پالایش و فیلتر می شود.

زئولیت دستگاه اکسیژن ساز

میزان تخلخل زئولیت در کارایی موثر آن نقش دارد. زئولیت به کار رفته در دستگاه اکسیژن ساز می بایست به اندازه کافی متخلخل باشد تا نیتروژن را جذب کرده و اکسیژن را عبور دهد. زئولیت دستگاه اکسیژن ساز بیشترین سهم را در تولید و تغلیظ اکسیژن از هوای موجود دارد. عدم تخلل و کارایی زئولیت به منزله عدم خلوص اکسیژن ارسالی به بیمار است.

به دلیل اشباع سریع زئولیت با نیتروژن، از دو ستون زئولیت به صورت هم زمان در اکسیژن پلاس استفاده شده است. به هنگام کارکرد دستگاه اکسیژن پلاس، یکی از ستون های زئولیت گاز اکسیژن را با غلظت مناسب برای تنفس بیمار فراهم کرده و ستون دیگر زئولیت درحال احیا و بازسازی قرار می گیرد. به این ترتیب زئولیت دستگاه اکسیژن ساز توانایی تغلیط اکسیژن به صورت پیوسته را خواهد داشت.

روش جذب بر اساس نوسانات فشار یکی از رایج ترین شیوه های تولید اکسیژن در دستگاه های اکسیژن ساز است که توسط زئولیت دستگاه اکسیژن ساز صورت می گیرد. پروسه تغلیط اکسیژن با زئولیت کاملا سازگار با محیط زیست است و جایگزین مناسبی برای کپسول های اکسیژن می باشد.

اکسیژن پلاس زیست تجهیز شریف با استفاده از زئولیت اصل فرانسه که دارای تخلخل بسیار بالایی است تولید شده و توانایی سوئیچ خودکار بین دو ستون زئولیت را دارد. ساختار زئولیت به گونه ای است که اجازه عبور اکسیژن را داده و از عبور نیتروژن و دیگر گازهای موجود، ممانعت می کند. عمر مفید زئولیت فرانسه در حالت معمول 10 سال می باشد و نیازمند نگهداری خاصی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید