چگونگی عملکرد مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز

مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز

دستگاه اکسیژن ساز یکی از تجهیزات پزشکی ضروری برای بیماران تنفسی است. این دستگاه ساده می تواند در منزل نیز مورد استفاده قرار گرفته و نیاز بیمار به بستری شدن در مراکز درمانی را مرتفع کند. استفاده از دستگاه اکسیژن ساز ساده بوده و نیاز به تخصص ویژه ندارد. مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز با مکش هوا و تغلیظ اکسیژن در ارتباط است.

با روشن شدن دستگاه اکسیژن ساز، هوای درون اتاق توسط پمپ مکیده شده و جهت جداسازی به محفظه زئولیت هدایت می شود. اکسیژن موجود در محیط از دیگر گازها جدا شده و به سمت محفظه دیگری انتقال داده می شود. مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز با فشرده سازی اکسیژن توسط کمپرسور در ارتباط است. کمپرسور دستگاه، قادر به تامین فشار و درصد اکسیژن مورد نیاز بیمار است. اکسیژن پلاس زیست تجهیز توان تولید اکسیژن به میزان خلوص 96 درصد را داشته دارد.

مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز

اکسیژن با درجه خلوص 96 درصد با فشار خروجی اکسیژن بین0.04 تا 0.06 مگاپاسکال قابل استفاده است. اکسیژن غلیط شده با درجه خلوص بالا به بخش فلومتر جلوی اکسیژن ساز هدایت شده و برای انتقال به بیمار آماده می باشد. مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز چندان پیچده نیست به این ترتیب بیمار می تواند با استفاده از نازل مخصوص از اکسیژن ذخیره شده استفاده کند. نازل مخصوص اکسیژن را به سمت دهان و بینی بیمار هدایت کرده و به سادگی قابل استفاده است. میزان فشار دستگاه توسط پزشک تعیین می شود.

برای استفاده بهینه از اکسیژن ساز می بایست شرایط گردش هوای کافی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد. توجه داشته باشید که نزدیک کردن دستگاه به دیوار و یا تخت بیمار توصیه نمی شود. بهتر است حداقل اطراف دستگاه به فاصله یک متر خالی بوده و فضای کافی برای عملکرد بهینه موجود باشد. مکانیزم دستگاه اکسیژن ساز ارتباط مستقیم با دریافت هوا دارد. چنانچه هوای ورودی به دستگاه کاهش یابد، اکسیژن مورد نیاز تولید نخواهد شد.

تذکر: از قراردادن دستگاه اکسیژن ساز در محیط های آلوده، دارای گرد و غبار و یا گازهای سمی پرهیز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید