اخبار و مقالات

آلودگی

واضح است که اکسیژن مهمترین عنصر برای بشر می باشد. ما میتوانیم بدون غذا تا چند هفته،بدون آب تا چند روز ولی بدون هوا تنها

اکسیژن پلاس و ورزشکاران

  شرکت زیست تجهیز شریف زمستان 94 آشنایی با تاثیر اکسیژن پلاس بر عملکرد عضلات ما همگی میدانیم که بدن ما برای زنده ماندن به

اکسیژن پلاس و ریکاوری عضلات

بدون شک، اکسیژن مهمترین عنصر برای بالابردن عملکرد ورزشکاران است.چرا؟ چون عملکرد ورزشکار به شدت بستگی به قدرت بدن آن در : تولید ATP جلوگیری

اکسیژن پلاس و چربی سوزی

سرانجام یک رژیم مناسب و کارآمد برای چربی سوزی بدست آمده است شما می توانیم در اوقات فراغت و حتی در زمان تلویزیون دیدن و

اکسیژن پلاس و بیماری ریوی

دستگاه اکسیژن پلاس را بیماران حاد ریوی، پونومی، آسمی و قلبی برای بالا بردن کیفیت زندگی خود و افراد سالم استفاده کنند. دستگاه اکسیژن ساز