تماس با ما

آدرس

ایران- تهران- بلوار ارتش

ایمیل

info@oxygenplus.ir

فکس

02143850429

تلفن

02156541446

تماس مستقیم با اعضا

IMG_8479

حسنعلی حق شناس

مدیر اجرایی
IMG-8478

پیمان بخشنده نژاد

مدرعامل
IMG-7775

مهران مهربان راد

مدیر تحقیق توسعه